Sunday, 2 October 2011

Sayembara Menulis Cerpen Pawang Ana


______________________________________________________________

SAYEMBARA MENULIS CERPEN
(Berdasarkan dari Cerita-Cerita Pawang Ana)
______________________________________________________________

Syarat Penyertaan

• Sayembara dibuka kepada warganegara Malaysia KECUALI
Ahli Panel Hakim yang dilantik oleh Urusetia Karyawan Pk.
• Cerpen hendaklah ditulis dalam versi baru berdasarkan dari
cerita-cerita Pawang Ana seperti berikut:
- Hikayat Malim Deman
- Hikayat Anggun CikTunggal
- Hikayat Awang Sulung Merah Muda
- Hikayat Malim Dewa
- Hikayat Raja Muda
• Peserta hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja.
• Karya yang dihantar mestilah ditaip di atas kertas A4 sebelah
muka dengan jarak langkau dua baris, jenis tulisan Arial/Times
New Roman, font 12 dan berjilid kemas. Jumlah perkataan di-
hadkan antara 1500 hingga 3000 patah perkataan ( 8 hingga 12
halaman)
• Judul karya hendaklah ditaip pada kulit naskhah.
• Karya yang dihantar mestilah menggunakan borang penyertaan
• Karyawan Pk berhak menerbitkan karya yang memenangi
Sayembara ini, tertakluk kepada syarat penerbitan.
• Karya hendaklah sampai kepada urus setia pada atau sebelum
30 November, 2011.
• Keputusan panel hakim adalah muktamad
• Manuskrip karya yang lengkap berserta borang penyertaan hendaklah
dihantar kepada :

Urus Setia
Sayembara Menulis Cerpen Pawang Ana,
d/a No. 30, Jalan Wira Jaya, Taman Desa Indah,
31300 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Hadiah
Pertama: RM1500; kedua: RM1000.00; ketiga: RM750.00 dan 5 hadiah sagu hati bernilai RM300.00 setiap satu serta sijil penghargaan.***
BORANG PENYERTAAN

**

Maklumat Penulis

Nama:__________________________________________________________________

Nama Samaran:___________________________________________________________

Tajuk cerpen:____________________________________________________________

No. KP:_______________________________Tarikh lahir: _______________________

Alamat Surat-menyurat:____________________________________________________

No.Tel. Bimbit:_____________________________E-mel:________________________

Dengan ini saya mengesahkan bahawa cerpen ini adalah karya asli dan mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur Sayembara Menulis Cerpen. sayembara ini.


Tandatangan::

………………………………
( )

Tarikh:……………………….

Tindakan Urus Setia

Tarikh Terima:

Tandatangan: